Doğa Kütüphanesi Nedir?

Doğa Kütüphanesi, doğa koruma ve doğa kültürü üzerine çalışmalar yapan araştırmacılar için kurulan bir konu kütüphanesidir. Doğa Kütüphanesi fikri, doğa koruma alanında çalışmalar yapan araştırmacıların, bu alandaki bilgi kaynaklarına ihtiyaç duymaları halinde başvurabilecekleri bir konu kütüphanesine olan ihtiyaçlarından doğmuştur. Kütüphane kurulum çalışmaları 2018 yılında başlamış olup, doğa koruma alanında Türkiye’deki ve dünyadaki bilgi kaynaklarını derleyerek araştırmacıların kullanımına sunmayı amaçlamaktadır.

Doğa Kütüphanesi
Doğa Kütüphanesi

Kuşlar, tehlikedeki türler, Önemli Doğa Alanları, Önemli Kuş Alanları ve Kadim Üretim Havzaları başta olmak üzere biyolojik çeşitliliğin korunması, doğa kültürü, doğa hukuku, doğa felsefesi, doğa okuryazarlığı, doğa sanatları gibi konular Doğa Kütüphanesi’nin içeriğini oluşturmaktadır.

Doğa Kütüphanesi, Doğa Okulu’nun araştırma binası içinde, Seferihisar’ın Orhanlı köyünde yer alıyor. Doğa Kütüphanesi’nden yararlanmak isteyen araştırmacıların kütüphaneye üye olmaları gerekmemektedir. Doğa Kütüphanesi, biyolojik çeşitliliği yaşatmak, doğa haklarını savunmak, doğanın kültürünü taşımak üzerine çalışan herkesin kullanımına açıktır . Araştırmacılar, basılı kaynakları (kitap, dergi, rapor vb.) ödünç alamazlar. Doğa Kütüphanesi bilgi kaynaklarından fotokopi çekebilir ya da kaynaklardan dijital olarak yararlanabilirler. Doğa Kütüphanesi kullanıcıları, kullandıkları her türlü bilgi ve bilgi kaynağını fikri ve sınaî haklar doğrultusunda kullanıp, eser sahiplerinin haklarına saygı göstermelidir. Kütüphanedeki tüm kaynakların internet ortamında aranabildiği ve nadir kaynakların dijital olarak görülebildiği sistem 2018 yılı içerisinde kurulmaya başlanmış ve 2019 Kasım ayında araştırmacıların kullanımına açılmıştır.

Doğa Kütüphanesi